Noesis Felsefe Atölyesi
2018-19

idea yayınevi site haritası 
 

 
Noesis Felsefe Atölyesi ve Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezinin (CKM) desteği ile Aziz Yardımlı tarafından yönetilen Dünya Tarihinde Osmanlı İmparatorluğu başlıklı atölye çalışması 2018-19 dönemi için her Perşembe saat 19:30-21:30 saatleri arasında CKM B-Salonunda yapılmaktadır.


Ekim 4, 11, 18, 25Kasım 1, 8, 15, 22, 29

Aralık 6, 13, 20, 27


Ocak 3, 10, 17, 24, 31


Şubat 7, 14, 21, 28


Mart 7 (B-Salonu), 14 (A-Salonu), 21 (A-Salonu), 28 (A-Salonu)

Nisan 4, 11, 18, 25


Mayıs 2, 9, 16, 23, 30


Haziran 6, 13, 20, 27

Osmanlı İmparatorluğu Dünya-Tarihinin kritik bir döneminde ortaya çıktı: Asya'da tarih yalnızca yinelemelere indirgenmiş ve gelişime kapanmışken, Batıda önce Mısır ve Mezopotamya kültürlerinin ve sonra Helenik kültürün birikimi üzerine büyüyen Roma İmparatorluğu içsel ve dışsal nedenlerle dağılmaya başlamıştı. Bizans İmparatorluğu yeni bir boşinanç türü nedeniyle içten içe çürüyor ve onu bozan aynı etmen karanlık Avrupa'yı daha da koyu bir karanlığa gömüyordu. Dünya-Tarihi Doğuda olduğu gibi Batıda da bir çıkmaza girmiş görünüyordu.

 

Etnik ve dinsel ayrımların ötesine, yasa egemenliğine ve duyunç özgürlüğüne bakan yeni bir istenç Batı dünyasının kültür birikimini kucakladı, kendini tarihin en büyük ve en güçlü İmparatorluklarından birine geliştirdi, ve bütün bir Dünya-Tarihinin sorumluluğunu üstlenecek bir güç oldu. Fatih Sultan Mehmet'in Konstantinopolis'i almasından sonra Kanuni Sultan Süleyman Roma'yı almaya hazırlanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu açıkça dünya-tarihsel bir istencin yaratısı idi. İmparatorluk sendeleyen Dünya-Tarihini yeniden diriltti, onun bütün sorumluluğunu üstlenmeye başladı, ve gelişmekte olan uygarlığın başlıca güvencesi oldu.


Dünya Tarihinde Osmanlı İmparatorluğu — CKM 2018-19
Hititler Horasan Mezopotamya Minoan, Mikenaean Moğollar Pers İmparatorluğu Türkler

HAUSER — Oblivion (Piazzolla)

 

Bolero de Ravel y Dvořák: Danza eslava n° 8 (min 20), op. 46 Orquesta joven de la Sinfónica de Galicia. Director Vicente Alberola.

 

Vivaldi / Winter / Mari Silje Samuelson

 

A New History for Humanity — The Human Era

A New History for Humanity – The Human Era (LINK)

 

Why Meat is the Best Worst Thing in the World?

Why Meat is the Best Worst Thing in the World? (LINK)

 

This Farm of the Future Uses No Soil and 95% Less Water

This Farm of the Future Uses No Soil and 95% Less Water (LINK)

 

     

Ulus-Devlet ve KüreselleşmeDespotizm altında ulus olanaksızdır. Despotizm altında istençsiz yığınlar, kitleler halklar olanaklıdır. Ve bu istençsiz insanlığın egemeni tümüne istenç olan tekerktir. Tekerklik halkların henüz özgürlük bilincinden yoksun oldukları ve yalnızca boyun eğmeyi bildikleri bütün bir ön-modern evreye yayılan politik biçimdir.
   
     

İdeoloji ve İnsan DoğasıEtik insan doğasından doğar ve bir ideoloji yaratısı değildir. İdeoloji yapay bir etik yaratmayı ister çünkü muazzam bir etik gerilik üzerine dayanır. Bu gerilik nedeniyle ideoloji dünya tarihinde ancak modern etik gelişime izin vermeyen çaresiz despotik toplumlarda bir kurtuluş programı olarak ortaya çıkar.
   
     

Video / Yıllara Göre TarihAvrupa
Asya
Amerika
Afrika
Tematik
Etik ve Küreselleşme 2017-18 Etkinliği İçin Gereç

 

Jean-Jacques Rousseau, Toplumsal Sözleşme
Hegel, Tüze Felsefesi; Önsöz (pdf)
Aziz Yardımlı, Hegel'in Tüze Felsefesi'nde Ekonomi
Hegel, Tarih Felsefesi
Aziz Yardımlı, Modern Tin
Max Weber, Protestan Etik ve Kapitalizmin Tini
Aziz Yardımlı, Protestanlık ve Modernlik


 

İlgili SitelerOur World in Data (Democracy)
Transparency International (Voices for Transparency: 7 movies about whistleblowers)
Google Scholar
Revolvy / Wiki2 / 0Wikipedia / Wikiwand
Online Library of Liberty
OECD
The World Bank
FRED Economic Data
Library of Congress (Online Catalog)
IMF — World Economic Outlook Database / July 2017 (PDF / April 2016)

 

 

 

 

 

 

 


PersonalBrain 9 / ZIP

 


PersonalBrain 8 / ZIP (Mantık Bilimi / BÜYÜK)

 

 


Atlas of World History / Atlas of World History (wiki) /
  Ansiklopedik Hegel
  
 Mantık Bilimi (BÜYÜK)
   

 

Teknoloji ve Yapay Anlak (AI)
AI insan Usunun mekanik bir modelini üretebilmek için duyulan bir tutkudur. ‘Anlak’ başlığı altına alınan yetkinlikler arasında gözde olanlar ‘optik karakter tanıma,’ ‘doğal dili anlama’ (ki ‘sesli’ komutları tanıma demektir), ‘nesneleri taşıma’ vb. gibi bütünüyle mekanik işlemlerdir. Ama asıl önemli özlemler arasında ‘uslamlama,’ ‘bilgi,’ ‘öğrenme,’ ‘algı’ gibi yetiler ve yetenekler vardır ve bu ikinciler hiçbir biçimde mekaniğe indirgenemeyecek olmalarına karşın birinciler ile aynı başlık altına alınırlar.

   

 

 

Tarihsiz Modernleşme
1,4 milyarlık Yeni Çin “Made in China” değildir. Maoist ‘devrimin’ bir devrim olmadığı anlaşılınca, sözde devrim geri alındı ve Çin ‘küçük düşürülme’ yüzyıllarından sonra 20’nci yüzyılın son çeyreğinde yok edilecek bir düşman olarak gördüğü emperyalizm tarafından yeniden yaşama döndürüldü.

   

 


Etik, Ekonomi ve Küreselleşme

1 Etik ve Küreselleşme
Eğer etik ideal insan karakterinin ve ilişkilerinin incelemesi olarak kabul edilirse, sorun tarihsel gelişimin bu ilişkilerin gerçek belirlenimlerinin göründüğü bir noktaya ulaşıp ulaşmadığı ve onları çıkarsamanın yönteminin ne olacağıdır. Önemli olan nokta bu ideal ilişkilerin uydurulması değil ama bulunmasıdır, ve bilgi konusu olmaları nesnel olmaları anlamına gelir.

   

 

2 Etik ve Ekonomi
Ekonomi etik olabilir mi? Etik dürüstlük ile bütünüyle çakışırken, ekonomi ise sık sık bireysel hırsı kazanca dönüştürme etkinliği olarak görülür. Gerçekte bu yalnızca popüler görüş değil, ama en ünlü ekonomistlerin de görüşüdür. Adam Smith’ten Milton Friedman’a aşağı yukarı tüm ekonomi kuramcılığı yalnızca ekonominin etik karakterini gözardı etmekle kalmaz, ama ekonominin özsel olarak etik-dışı olduğunu, çünkü pazar düzenekleri tarafından, görülmez el tarafından, öz-çıkar ve hırs tarafından denetlendiğini ve gene de ancak bu niteliği ile toplumsal gönenci yükseltebileceğini kabul eder. Bu görüşe göre amaç aracı aklar ve sonuçta ekonominin moral niteliği moral olmamasında yattığı kabul edilir.

   

 

3 G20 ve Küreselleşme
G20’nin politik bir gücü yoktur çünkü bir istenci yoktur. İstencin doğası bir erek taşımak, dolayısıyla bir ve evrensel olmaktır, ve oy birliğini olmasa da hiç olmazsa çoğunluğun kararında birleşmeyi varsayar. Ama G20 demokrasiyi hiçbir biçimde tanımayan, giderek demokrasiye karşıt olduklarını bildiren despotik devletleri de üyeler olarak kapsar. Grubun ilkeleri ya da değerleri arasında insan hakları ve demokrasi bulunmaz. Üye ülkeler genel olarak yasa egemenliği açısından da bir görüş birliği içinde değildir ve uluslararası yasa kavramına bütünüyle ilgisizdir.

   

 

4 Kollektif Eylem Kavramı
Kollektif Eylem kavramının çözümlemesinde saptanması gereken birincil bileşen istençtir, çünkü ancak özgür insanlar, ancak kendi duyunç ve istençlerinin bilincinde olan bireyler kendileri için amaçlar saptar ve onları gerçekleştirme uğruna eylemde bulunurlar. Ancak bireyler bir kollektif için zorunlu olan güvenme ve güvenilme yeteneğini taşırlar. Kollektif eylem kavramının yaygın olarak gözardı edilen bu birincil bileşeni kollektif eylem problemi ve free riding ya da hazıra konma problemi gibi popüler başlıkların çözümlemesi için anahtardır, çünkü özgürlük, güven, duyunç gibi kavramlar öz-çıkarın birincilliği gibi bir tasarımın temelini silerler.

   

 

5 Modern Yunan Etiğine Doğru
Modern etiğin gerektirimleri dikkate alındığında, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ne bütünleşmesi kaçınılmaz olarak etik bir bunalım olarak, geleneksel etiğin modern etik ile çarpışması olarak, etik-dışının etik ile çarpışması olarak yaşanacaktır. Çarpışmanın yeğinliği her bir ülke durumunda ulaşılan etik gelişmişlik düzeyi ve Birliğin evrensel etiği arasındaki ayrımın işlevidir.

   

 

6 İş Etiği ve Küreselleşme (PDF)
Etik Toplumdan daha çoğunu ilgilendirir. Aileyi ve Devleti de kucaklar. Toplumun törel karakteri İyinin edimselleşmesi olmasına bağlıdır: Toplumsal olmak törel olmayı gerektirir. Ve bir gereksinimler dizgesi olarak toplum ekonominin bir başka adıdır. Ekonomi kavramı her noktasında ve baştan sona törel olmayı anlatır.

   

 


 
 
 

Avrupa'ya Göç


  
 

The modern nuclear arsenal: A nuclear weapons expert describes a new kind of Cold War

The modern nuclear arsenal: A nuclear weapons expert describes a new kind of Cold War (LINK)

August 24, 2018, at 7:00 AM

  
 
 
 

Corruption Perceptions Index 2017 (GRAFİK) / Transparency International

Corruption Perceptions Index 2017 (LINK)

 

           
 
 

 

İdea Yayınevi Site Haritası | İdea Yayınevi Tüm Yayınlar
© Aziz Yardımlı 2018 | aziz@ideayayınevi.com