Büyük İskender, Persia,

ve Helenistik Dönem

CKM 2017-18 / Aziz Yardımlı


 


Büyük İskender, Persia, ve Helenistik DönemPERSİA — MAKEDONYA — ROMA


Helenistik dönem (İÖ 323-30) İskender'in ölümü (İÖ 323) ile başladığı ve Actium savaşı (İÖ 30) ile sonlandığı kabul edilen bir tanımlamadır.

 

Helenistik dönemin başlıca karakteristiği Helenik kültürün İskender'in fetihleri (İÖ 334-323) sonucunda ortadan kaldırılan Pers imparatorluğunun engin topraklarına yayılması ve egemenliğin bütünüyle Helenistik bir nitelik taşımasıdır. İÖ 30 yılında yer alan Actium savaşından sonra aynı alanda egemen bundan böyle Roma'dır.

 

Fethettiği büyük uygarlıkların kültüründen etkilenen İskender'in kendisi Helen ve Pers kültürlerinin bir bireşimini sağlamayı istedi. Bu etkileşim bir süredir yer alıyordu ve Yunanlılar Mezpotamya ve Mısır'ı olduğu gibi Persia'yı da yakından tanıyordu.

HELENİSTİK BATI ASYAHelenistik dönemin Pers İmparatorluğunun yıkılması ile başladığının kabul edlimesine karşın, dönem politik olmaktan çok kültürel karakteri ile öne çıkar. Pers İmparatorluğunu ortadan kaldıran ve bütün bir Batı ve Orta Asya'ya egemen olmaya başlayan güç askeri değil, entellektüeldir. Makedon ordusu hiçbir zaman 50.000 askerden daha büyük bir güç olmadı.

 

Helenik tinin Batı ve Orta Asya'ya doğru yayılması ilkin despotizmin özgürlük tini ile karşılaşması olarak görünür. Sonuç hiçbir değişime ve yeniliğe izin vermeyen despotik "kültürlerin" çözülmeye başlaması, Asya'nın yalnızca kendini yineleyen despotik topraklarında Usun ve Özgürlüğün ışığının doğmaya başlamasıdır. Helenistik dönem ile yeni Helenik tin kent-devleti ölçeğinden çıkarak ilk kez evrensel tarihe katılmayı, edimsel olarak Dünya Tarihini belirlemeye başlar.

 

Helenik kültürün insan tinini ulaştırdığı yükseklik ile karşılaştırıldığında, Asya'da kültürün kendini yinelemesi dışında tarihsel önemi ve değeri olan hiçbirşey yoktur. Asyatik kültür ortadan kalkmaya direnen sağlam kültürler oluşturur ve bunları pekiştirir. Batı Asya'da da arkaik Mezopotamya ve Mısır kültürlerinin özeti olan Persler aynı despotik, tutucu, gelişime kapalı kültürleri ile Dünya Tarihinin dışına düştüler ve yok edililer.

 

Helenistik Dönem tekil Yunan kent-devletlerinin sonunu ve bundan böyle tarihsel gelişimin özeğinin Batı ve Orta Asya olduğunu anlatır. Batıda, tarih-öncesini yaşayan Avrupa'da henüz yalnızca Roma uygarlığı gelişme sürecine girmiştir. Roma karakterinde Helenik tinde olduğu gibi herşeye yayılan güçlü bir estetik ton varken, felsefi ilgi sönüktür. Politik erdem herşeyden önemlidir ve Roma tini bu karakteri ile İmparatorluk döneminde bile kendini İmparatora indirgemez.

 

Helenistik Dönem Helenik uygarlığın karakteristiği olan kent-devletini (polis) ortadan kaldırdı.

Helenik tarzda çok sayıda yeni kent kuruldu.  İskender ve Aristoteles

İskender'in doğumu üzerine babası II. Filip Aristoteles'e bir mektupta şunları bildirdi: "Bil ki bana bir oğul doğdu, Ama tanrılara bana onu verdikleri için olmaktan çok onu senin zamanında verdikleri için minnettarım. Çünkü senin yetiştirmenin ve bilgeliğinin onu gelecekteki krallığına değer bir insan yapacağını umuyorum." Aristoteles öğrencisinden dünya tarihsel bir karakter ve kişilik üretti. İskender'in erdemleri ve eylemleri, düşünceleri ve dostlukları bu eğitimin başarısının ve değerinin tanıklarıdır. Aynı zamanda kuramsal felsefenin kılgısal yararsızlığı konusundaki tüm aptalca konuşmalara son yanıtı oluştururlar. Aristoteles İskender'in örneğinde özgürce ve ussal olarak gelişebilen herhangi bir insanın ne kadar değerli olabileceğini gösterdi. İnsan büyüklüğünün ve yüksekliğinin ne olabileceğini gösterdi. Tarihte başka hiçbir insan İskender kadar etkili olmadı. Hiçbir insan dünya kültürünün gelişiminde onun kadar belirleyici olmadı. Helenistik dönem askeri ya da politik olmaktan çok kültürel imparatorlukların dönemi oldu.

Aristoteles

Aristoteles

 Alexander

Alexander

  
     

Alexander the Great: Chronology

Alexander the Great: Chronology (L)

Alexander the Great (*356; r. 336-323): the Macedonian king who defeated his Persian colleague Darius III Codomannus and conquered the Achaemenid Empire. During his campaigns, Alexander visited a.o. Egypt, Babylonia, Persis, Media, Bactria, the Punjab, and the valley of the Indus. In the second half of his reign, he had to find a way to rule his newly conquered countries. Therefore, he made Babylon his capital and introduced the oriental court ceremonial, which caused great tensions with his Macedonian and Greek officers.

Chronology of Alexander's reign

 

336
Spring Parmenion leads vanguard into Asia
Summer Murder of Artaxerxes IV; accession of Darius III
October Murder of Philip (text); accession of Alexander
Nov-Dec. Alexander gains support of the Greek towns
335
Summer Alexander campaigns in the Balkans
Memnon's counterattack in Asia
12? Sept. Fall of Thebes (text)
Nov-Dec. Festivals at Dion and Aegae
334
May Alexander lands in Asia
Early June Battle of the Granicus river (text)
July Capture of Miletus
August Start of the siege of Halicarnassus
333
Winter Alexander conquers Caria, Lycia, Pamphylia and Phrygia
March-June Naval offensive of Memnon
April-July Alexander in Gordium (text)
July Death of Memnon
Late July Alexander leaves Gordium
Darius leaves Babylon
July-Sept Pharnabazus continues the naval offensive
September Alexander in Cilicia and falls ill (text)
October Parmenion sent to the Syrian gates
Alexander campaigns in West-Cilicia
c.5 Nov. Battle of Issus (text)
Dec.? Darius opens negotiations (text)
332
January Beginning of the siege of Tyre
Spring Disintegration of Persian fleet
July Fall of Tyre (text)
Sept-Nov. Siege of Gaza (text)
November Alexander visits Jerusalem? (text)
Alexander enters Egypt
331 January Alexander in Heliopolis and Memphis
March Alexander visits the oracle of Ammon (text)
7 April Alexander founds Alexandria (text)
June Alexander in Phoenicia and Syria
July Reinforcements leave Macedonia
Alexander's crosses the Euphrates
Aug-Sept. Alexander campaigns in Mesopotamia
1 Oct. Battle of Gaugamela
22 Oct. Mazaeus surrenders Babylon to Alexander (Babylonian text; Latin text)
15 Dec. Abulites surrenders Susa to Alexander
22 Dec. Alexander leaves Susa
330 20 Jan. Battle of the Persian gate
30 Jan. Alexander reaches Persepolis
Jan-May Alexander at Persepolis (text)
June Darius leaves Ecbatana
c.17 July Death of Darius III at Choara; Bessus king (text)
Aug-Sept. Alexander in Hyrcania, Parthia and Aria
November Alexander in Drangiana; plot of Philotas
Alexander in Ariaspa; assassination of Parmenion
329 February Armies unite in Arachosia
April Alexander advances to Gandara
Late May Alexander crosses the Hindu Kush (text)
c. 1 June Alexander advances to the Oxus (text)
Alexander captures Bessus
Alexander advances to the Jaxartes
July Alexander founds Alexandria Eschatê
Revolt in Sogdia, led by Spitamenes; battle of the Jaxartes
Cavalry reorganized
328
Winter Alexander in Bactra
Summer Campaigns in Sogdia and Bactria
Autumn Murder of Clitus
December Capture of Spitamenes
327
Winter Alexander in Maracanda and Nautaca
Spring Capture of the Sogdian Rock (text)
Summer Armies unite at Bactra.
Introduction of proskynesis (text)
Marriage to Roxane
Late Summer Conspiracy of the pages; death of Callisthenes
326
February Hephaestion advances through Gandara to Indus
Alexander campaigns in the Swat valley
Alexander takes the Aornus rock
April Armies unite near the Indus; advance to Taxila
May Battle of the Hydaspes against Porus
c. 26 June Crossing of the Acesines
Late July Mutiny at the Hyphasis (text)
September Beginning of fleet building
November Alexander's fleet starts down the Hydaspes
325
January Campaign against the Mallians; Alexander wounded
February Disaster at the confluence of Acesines and Indus
April The Brahman rebellion
June Craterus starts for Carmania
c. 15 July Peithon's and other forces arrive at Patala
Late August Alexander starts for Carmania
15 Sept. Nearchus starts on his voyage (text)
Alexander in Gedrosia (text)
December Punishment of the satraps (text)
Alexander meets Craterus in Carmania
324
January Alexander meets Nearchus in Carmania
February Alexander in Pasargadae (text)
Death of Calanus (text)
March Alexander meets Nearchus in Susa
Marriages at Susa (text)
Summer Alexander's decree on the exiles (text)
August Mutiny at Opis (text)
Veterans set off with Craterus
October Alexander at Ecbatana
Late Oct. Death of Hephaestion
323 Winter Alexander requests divine honors
Alexander campaigns against the Cossaeans
April-May Alexander in Babylon
May Preparations for campaign to Arabia
11 June Alexander dies (Greek text; Babylonian text)

This page was created in 2004; last modified on 2 November 2018.


  

 

Alexander the Great

Alexander the Great (365-323 BC) (W)

Alexander III of Macedon (Αλέξανδρος Γ΄ ὁ Μακεδών; 20/21 July 356 BC – 10/11 June 323 BC), commonly known as Alexander the Great (Ancient Greek: Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, translit. Aléxandros ho Mégas), was a king (basileus) of the ancient Greek kingdom of Macedon and a member of the Argead dynasty. He was born in Pella in 356 BC and succeeded his father Philip II to the throne at the age of twenty. He spent most of his ruling years on an unprecedented military campaign through Asia and northeast Africa, and he created one of the largest empires of the ancient world by the age of thirty, stretching from Greece to northwestern India. He was undefeated in battle and is widely considered one of history's most successful military commanders.

During his youth, Alexander was tutored by Aristotle until age 16. After Philip's assassination in 336 BC, he succeeded his father to the throne and inherited a strong kingdom and an experienced army. Alexander was awarded the generalship of Greece and used this authority to launch his father's pan-Hellenic project to lead the Greeks in the conquest of Persia. In 334 BC, he invaded the Achaemenid Empire (Persian Empire) and began a series of campaigns that lasted ten years. Following the conquest of Anatolia, Alexander broke the power of Persia in a series of decisive battles, most notably the battles of Issus and Gaugamela. He subsequently overthrew Persian King Darius III and conquered the Achaemenid Empire in its entirety. At that point, his empire stretched from the Adriatic Sea to the Indus River.

He endeavored to reach the "ends of the world and the Great Outer Sea" and invaded India in 326 BC, winning an important victory over the Pauravas at the Battle of the Hydaspes. He eventually turned back at the demand of his homesick troops. Alexander died in Babylon in 323 BC, the city that he planned to establish as his capital, without executing a series of planned campaigns that would have begun with an invasion of Arabia. In the years following his death, a series of civil wars tore his empire apart, resulting in the establishment of several states ruled by the Diadochi, Alexander's surviving generals and heirs.

Alexander's legacy includes the cultural diffusion and syncretism which his conquests engendered, such as Greco-Buddhism. He founded some twenty cities that bore his name, most notably Alexandria in Egypt. Alexander's settlement of Greek colonists and the resulting spread of Greek culture in the east resulted in a new Hellenistic civilization, aspects of which were still evident in the traditions of the Byzantine Empire in the mid-15th century AD and the presence of Greek speakers in central and far eastern Anatolia until the 1920s. Alexander became legendary as a classical hero in the mold of Achilles, and he features prominently in the history and mythic traditions of both Greek and non-Greek cultures. He became the measure against which military leaders compared themselves, and military academies throughout the world still teach his tactics. He is often ranked among the most influential people in history.The Macedonian phalanx at the "Battle of the Carts" against the Thracians in 335 BC (LINK)

 Alexander

Alexander


After his victory at Actium in 31 BC Augustus pursued his defeated rivals, Antony and Kleopatra, to Alexandria in Egypt. After capturing the city, he soon had the opportunity to view its sights. One of the few places he is known to have visited during his residence there is the tomb of Alexander the Great. Rome’s future emperor is said to have reverently placed a golden crown on the embalmed body laid out in front of him and then scattered flowers on it. When asked if he would also like to see the tombs of Ptolemies, the Greco-Macedonian dynasty that had ruled over Egypt since the death of Alexander, he abruptly dismissed the suggestion, saying that “he wanted to see a king, not some corpses.” So, at least, reports Suetonius in the early second century AD (Suet. Aug. 18, cf. Dio 51.16, Erskine 2002a)

The Roman emperors wanted to look back to the almost mythical figure of Alexander; they saw themselves as heirs not to the kingdoms that developed out of Alexander's empire but as the heirs of Alexander himself.

 


A companion to the Hellenistic world / edited by Andrew Erskine.Alexander der Große und Roxane von Pietro Antonio Rotari, 1756. Eremitage, Sankt Petersburg.

Roxane war eine sogdische Prinzessin und die erste Frau Alexanders des Großen. Ihr Name bedeutet „Morgenröte“ oder „die Strahlende“. Nach dem frühen Tod des großen makedonischen Königs (323 v. Chr.) gebar sie dessen Sohn Alexander IV. Aigos, wurde in die Diadochenkämpfe verwickelt und schließlich zusammen mit ihrem Sohn auf Befehl Kassanders umgebracht.


In the spring of 327, toward the end of his stay at Maracanda, Alexander married Roxane (Roshanak, “Beautiful Star”), the sixteen-year-old daughter of Oxyartes of Bactria. Where he frst met her is not known, but it was either afer he captured the Sogdian rock or the Rock of Chorienes (see above). He married her in Macedonian fashion, slicing a loaf of bread with his sword and sharing it with Oxyartes, but his men were unimpressed because they had wanted their king to take a Macedonian wife. Although Curtius claims that the “intermarriage of Persians and Macedonians would serve to consolidate his empire,” Alexander, as in everything he did, had a pragmatic reason for marrying Roxane: he needed Oxyartes’ help to ensure the passivity of Bactria and Sogdiana. Alexander was now intent on invading India, and so could not afford a revolt of Bactria to his rear. He believed Oxyartes, a Bactrian baron, would prevent any problems. Te marriage was thus a political one, reminiscent of those of his father Philip.


Die Hochzeit Alexanders des Großen mit der Prinzessin Roxane. Um 1517 von Sodoma gestaltetes und von Francesco Primaticcio gemaltes Fresko in der Villa Farnesina, Rom.

 
  🗺️ Map of Alexander’s Empire and his route

🗺️ Map of Alexander’s Empire and his route (HARİTA)

Map of Alexander’s Empire and his route (W)

 🗺️ Maps of campaigns

Maps of campaigns (W)


Ionia 336 BC

Media and Egypt 333 BC

Persia 331 BC

India 326 BC

 🎨 Charles Le Brun — Entry of Alexander into Babylon (RESİM)

Charles Le Brun — Entry of Alexander into Babylon (W)


"Entry of Alexander into Babylon", a 1665 painting by Charles LeBrun, depicts Alexander the Great's uncontested entry into the city of Babylon, envisioned with pre-existing Hellenistic architecture.

 
  Alexander the Great

Alexander the Great on Horseback

Alexander the Great on Horseback (W)

Alexander the Great on Horseback
100-1 B.C.
Greek
Bronze and silver
H: 51 x W: 29 x D: 51 cm (20 1/16 x 11 7/16 x 20 1/16 in.)
Su concessione Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli
Photo: Giorgio Albano

Alexander the Great is recognizable by the royal diadem in his characteristic wavy hair. The Macedonian king wears a short chlamys (cloak), a cuirass, and laced military sandals. He once brandished a sword in his right hand, while his left hand grasped the reins of his rearing horse, presumably his favorite Boukephalos (Bull Head). Found in 1761 at Herculaneum in Italy, the statuette is thought to be a small-scale replica of the centerpiece of a monumental group by Lysippos. The now-lost original was set up in the Sanctuary of Zeus at Dion, in northern Greece, to commemorate Alexander’s victory over the Persians at the Granikos River in 334 B.C.; it was transferred to Rome in 146 B.C.

 Alexander the Great and Roxana

Alexander the Great and Roxana (LINK)

Rotari, Pietro. 1707-1762

Alexander the Great and Roxana

Italy, 1756

Russian collections have few large works by Rotari, who came to Russian in 1756 but worked mainly as a (highly successful) portrait artist. He was equally admired by three successive monarchs, Elizaveta Petrovna, Peter III and Catherine II. This canvas was executed for Ekaterina Alexeevna (the future Catherine II while she was still but the wife of the heir to the throne) for her palace at Oranienbaum. This episode from the history of Alexander the Great (356-323 BC) comes from Plutarch (Lives, Alexander, XLVII). During a siege of a fortress in Bactria, the eastern part of the Persian state of Darius III, Roxane - daughter of a Bactrian satrap or nobleman - was captured. In an effort to gain the support of the Persian aristocracy, Alexander married her. Rotari here shows Alexander's meeting with Roxane, who is surrounded by weeping slaves and stands modestly before the amazed military commander. Soft pale blue, pink and yellowish-brown tones form an elegant colour range, giving the Classical composition something of the elegance and lightness of the Rococo style.

 Magnanimity of Alexander the Great

Magnanimity of Alexander the Great (LINK)

  

Alexander the Great Crossing the Granicus River

Alexander the Great Crossing the Granicus River (LINK)

  

Alexander the Great Refuses to Take Water Cades

Alexander the Great Refuses to Take Water Cades (LINK)

 Alexander the Great and Campaspe in the Studio of Apelles

Alexander the Great and Campaspa (LINK)

 
  📹 ALEXANDER THE GREAT (VİDEO)

📹 Alexander the Great (VİDEO 1 — 4)

 

📹 Alexander the Great — 1 (VİDEO)

Alexander the Great — 1 (LINK)

 📹 Alexander the Great — 2 (VİDEO)

Alexander the Great — 2 (LINK)

 📹 Alexander the Great — 3 (VİDEO)

Alexander the Great — 3 (LINK)

 📹 Alexander the Great — 4 (VİDEO)

Alexander the Great — 4 (LINK)

 
📹 Alexander the Great — Logistics (VİDEO)

Alexander the Great — Logistics (LINK)

  

📹 Alexander — Mutiny at Opis (VİDEO)

Alexander — Mutiny at Opis (LINK)

İskender’in Konuşması (ARİAN tarafından)

İskender’in Konuşması (ARİAN)

8. Opis’e ulaşınca, Makedonyalı askerlerini topladı ve yaşları ya da sakatlıkları nedeniyle daha öte hizmet için uygun olmayan tüm adamların ordudan çıkarıldığını bildirdi. Onları ülkelerine gönderdi. Yola çıkarken her birine dostlarını ve akrabalarını kıskandıracak ve geri kalan Makedonyalıları gelecekte onların emeklerini ve tehlikelerini paylaşmak için heyecanlandıracak şeyler için söz verdi. İskendonatımıylader kendi payına bu sözlerle hiç kuşkusuz adamlarını hoşnut etmeyi amaçlıyordu. Makedonyalılar ise daha şimdiden hizmetlerini küçümsediğini ve onları bir savaş için bütünüyle yararsız gördüğünü duyumsadılar. Böylece, bütünüyle doğal olarak, sözlerini yalnızca bütün sefer boyunca duygularını incitmek için yaptıklarının — örneğin Pers giysilerini benimsemesi, Doğulu “Ardıllar”ın Makedonya kuşandırılması, ve Yoldaşlar süvarisine yabancı askerlerin katılması gibi — bir başka örneği olarak gördüler ve içerlediler. Sonuçta konuşmayı saygılı bir sessizlik içinde dinlemek yerine, kendilerini tutamayarak, ordudaki herkesin çıkarılmasını istediler ve acı bir şaka olarak sonraki seferinde yanına babasını alabileceğini eklediler — ki, görünürde tanrı Ammon’u demek istiyorlardı.

İskender bunları işitince çok kızdı. O sıralar saygısızlığa fazla alınır olmuştu, ve alıştığı Doğulu boyun eğme tutumu Makedonyalılara karşı eski açık yürekli tutumunu büyük ölçüde değiştirmişti. Çevresindeki subaylar ile platformdan sıçradı, parmağı ile kalabalığı karıştırmış olanların en önünde olanları göstererek muhafızlardan onları tutuklamalarını istedi. Bunlar on üç kişiydi, ve tümünün idam edilmeleri buyruğunu verdi.1 Ürkütücü bir sessizlik oldu. İskender bir kez daha kürsüye çıkarak askerlerine seslendi.


9. “Makedonyalılar, şimdi duyduğunuz yurt özleminizi durdurma gibi bir amaçla konuşmayacağım. Nereye isterseniz gidin, sizi engellemeyeceğim. Ama bilin ki, eğer böyle gidecek olursanız, bir şeyi anlamanızı istiyorum — bize nasıl davrandığınızı, ve bizim size nasıl davrandığımızı. Öyleyse size ilkin babam Filip’ten söz edeceğim, çünkü bunu yapmam gerekiyor. Filip sizleri başı boş dolaşan yoksul bir kabile olarak buldu. Çoğunuz postlar giyiyor, dağ yamaçlarında birkaç koyun otlatıyor ve onları komşularınız Trakyalılar, İllyrialılar ve Triballialılardan uzak tutmak için başarısız döğüşler veriyordunuz. Postlar yerine giymeniz için size giysiler verdi; sizi dağlardan ovalara indirdi; size sınırlarınızda düşmanlarınızla eşit koşullarda döğüşmeyi öğretti, ta ki güvenliğinizin bir zamanlar olduğu gibi köylerinizin doğal gücünde değil, ama kendi yiğitliğinizde olduğunu anlayıncaya dek. Sizleri kentli yaptı; size iyi yasalar ve töreler getirerek sizi uygarlaştırdı. Sizi boyun eğdiğiniz kabilelere, sizi ve mallarınızı yağmalayan insanlara kul ve köle olmaktan kurtardı. Sizi onlara efendi yaptı. Trakya’nın büyük bölümünü Makedonya’ya kattı, kıyıdaki en iyi yerleri ele geçirerek ülkenizi tecime açtı, ve saldırı korkusu olmaksızın barış içinde madenlerinizi işletmenizi sağladı.1 Şimdiye dek size rahatsızlık vermiş ve sizi korkudan dehşete düşürmüş Thessaly’yi sizin egemenliğiniz altına getirdi ve Fokislileri küçük düşürerek Yunanistan’ın dar ve zorlu yolunu geniş ve kolay bir yola çevirdi.2 Bizi yıllardır devirmek için şanslarını kollayan Atina ve Thebes’i öylesine aşağılara düşürdü ki — bu sırada benim kendim de babamın emeklerini paylaşıyordum3 —, Atina’ya haraç ödemek ve Thebes’e boyun eğmek yerine,4 şimdi onların varolma haklarını kendi paylarına bizden kazanmaları gerekiyor. Peloponez’e geçerek, oradaki herşeyi düzene soktu ve Perslere karşı savaş için Yunanistan’ın geri kalanının yüksek komutanı yapıldığı zaman, bunun onurunu yalnızca kendi için değil, ama Makedonya halkı için kazandı.

“Babamın sizlere sunduğu tüm bu soylu hizmetler kendi başlarına görüldüklerinde gerçekten de büyüktürler. Gene de, benimkilerle karşılaştırıldıklarında küçüktürler. Babamdan birkaç altın ve gümüş kupa, ve hazinesindeki altmış talentlik parayı kalıt aldım. Ve Filip’in borçları beş yüz talent kadardı.5 Kendim bu yüke ek olarak sekiz yüz talentlik bir borç daha aldım ve size doğru dürüst bakamayacak denli yoksul bir ülkeden yürüyerek sizin için tek bir vuruşta, ve Perslerin deniz üstünlüğü karşısında, Hellespont’un kapılarını açtım. Süvarim Darius’un satraplarını ezdi, ve İyonya’yı, Aeolia’yı, aşağı ve yukarı Frigyaları ve Lydia’yı imparatorluğunuza kattım. Miletos’u kuşatma yoluyla dize getirdim. Öteki kentler tümü de kendi istekleriyle boyun eğdiler, onları aldım ve meyvalarını toplamanız için size verdim. Mısır ve Kyrene’nin tek bir damla kan akıtmadan kazandığım varsıllıkları şimdi sizin elinizdedir. Filistin ve Suriye’nin ovaları ve Nehirler arasındaki Ülke şimdi sizin mülkünüzdür. Babil ve Baktria ve Susa sizindir; Lydia’nın altınının, İran’ın hazinesinin, Hindistan’ın varsıllığının efendileri sizlersiniz — evet, ve Hindistan’ın ötesindeki denizin de. Sizler benim yüzbaşılarım, generallerim, valilerimsiniz.

“Sizin için tüm bu çabalarımdan bana geriye bu kaftandan ve bu taçtan başka ne kaldı? Kendim için hiçbirşey almadım. Hiç kimse sizin bu iyeliklerinizden ve gelecekte kullanmanız için saklanmakta olanlardan ayrı olarak benim hazinelerimi gösteremez. Çünkü sizin yediğiniz aynı yemeği yediğime, sizin uyuduğunuz aynı uykuyu uyuduğuma göre, niçin kendime birşeyler ayırayım? Oh, gene de aranızda kendilerine ziyafetler çeken kimileriyle aynı yemeği yediğimi sanmıyorum. Ve dahası, yataklarınızda rahat uyumanız için sizden önce uyandığımı biliyorum.1

10. “Belki de diyeceksiniz ki, komutanınız olduğum için, kazandığımı benim adıma kazanmak için katlanmak zorunda kaldığınız zahmetlerin ve sıkıntıların hiç birini çekmedim. Ama aranızda benim için benim onun için çektiğimden daha çok acı çektiğini duyumsayan var mı? Haydi, eğer yaralandıysanız, soyunun ve yaralarınızı gösterin, ve ben de göstereceğim. Bedenimde sırtımdan başka yara izi taşımayan hiçbir yerim kalmadı. Yakın döğüşte kullanılan ya da uzaktan fırlatılan hiç bir silah yoktur ki, izini taşımıyor olayım. Göğüs göğüse döğüşte kılıçla yaralandım. Oklarla delindim. Mancınıktan gelen taşlar bedenimi ezdi. Birçok kez sapan taşlarının ve sopa vuruşlarının hedefi oldum. Ve tümü de sizin şanınız, sizin gönenciniz için.2 Her toprakta, her denizde, her nehirde, dağda ve ovada utkulu bir ordu olarak size dünyanın sonuna dek önderlik ettim. Sizin evlendiğiniz gibi evlendim, ve birçoklarınızın benim çocuklarımla kan bağı olan çocukları olacak. Kimilerinizin borçları vardı, ve bunların nasıl oluştuğuna burnumu sokmadan, ve iyi maaşlar almanıza ve kuşatma sonrası yağmalardan paylarınıza düşenlere bakmadan, onları ödedim. Çoğunuza sizin yürekliliğinizin ve benim saygımın hiçbir zaman yok olmayacak anıları olarak altın halkalar verdim.3 Ve savaşta kim öldüyse, ölümü şanlı ve cenaze törenleri görkemli oldu. Hemen hemen tümünün anısına yurtlarında bronz yontular dikildi. Anne ve babaları saygı görüyor ve tüm hizmetlerden ve vergilerden bağışık tutuldular.4 Çünkü benim önderliğim altında, aranızda tek bir adam bile düşmana sırtı dönük ölmedi. “Ve şimdi bundan böyle seferler için uygun olmayanları geri göndermeye karar vermiştim — ülkedeki herkesin haset ve hayranlığı için.

Ama hepiniz beni bırakmak istediğinize göre, öyleyse hepiniz gidin! Ve yurdunuza ulaştığınızda, onlara Persleri ve Medleri, Baktrialıları ve Sakaları yenen, Uxialıları, Arakhotialıları, Drangialıları ezen, Parthia’yı, Khorasmia’yı, Kaspian Denizi’ne dek Hyrkania’yı imparatorluğuna katan, Kaspian Kapılarının ötesinde Kafkasları geçen, Oxus ve Tanais nehirlerini geçen, evet, ondan önce Dionysos’tan başka hiç kimsenin geçmediği İndus’u ve ayrıca Hydaspes’i, Akesines’i ve Hydraotes’i geçen, ve eğer korkmamış olsaydınız Hyfasis’i de geçecek olan, İndus’un iki ağzından Hint Okyanusu’na açılan ve daha önce hiçbir ordunun ayak basmadığı Gedrosia Çölünü aşan, yürüyüş hattındaki Karmania’yı ve Oreitanların ülkesini ele geçiren, gemileri okyanusta Hindistan’dan Pers Körfezi’ne yelken açtıkları zaman sizin tarafınızdan Susa’ya geri getirilen — tüm bunları yapan Kralınız İskender’i terk ettiğinizi ve onu yenmiş olduğunuz barbar kabilelerin eline bıraktığınızı söyleyin. Böyle haberler emin olun ki size bu dünyada şan ve gökte ödüller kazandıracaktır. Çekilin gözümün önünden!”


ARRİAN
İSKENDER’İN SEFERLERİ
İdea Yayınevi

 
  

 
  💣 Battle Record

💣 Battle record

Battle record (W)

Date War Action Opponent/s Type Country Rank Outcome
2 August 338 BC Rise of Macedon Battle of Chaeronea Thebans, Athenians Battle Greece Prince Victory

335 BC Balkan Campaign Battle of Mount Haemus Getae, Thracians Battle present-day Bulgaria King Victory

December 335 BC Balkan Campaign Siege of Pelium Illyrians Siege Greece King Victory

December 335 BC Balkan Campaign Battle of Thebes Thebans Battle Greece King Victory

May 334 BC Persian Campaign Battle of the Granicus Achaemenid Empire Battle present-day Turkey King Victory

334 BC Persian Campaign Siege of Miletus Achaemenid Empire, Milesians Siege present-day Turkey King Victory

334 BC Persian Campaign Siege of Halicarnassus Achaemenid Empire Siege present-day Turkey King Victory

5 November 333 BC Persian Campaign Battle of Issus Achaemenid Empire Battle present-day Turkey King Victory

January–July 332 BC Persian Campaign Siege of Tyre Achaemenid Empire, Tyrians Siege present-day Lebanon King Victory

October 332 BC Persian Campaign Siege of Gaza Achaemenid Empire Siege present-day Palestine King Victory

1 October 331 BC Persian Campaign Battle of Gaugamela Achaemenid Empire Battle present-day Iraq King Victory

December 331 BC Persian Campaign Battle of the Uxian Defile Uxians Battle present-day Iran King Victory

20 January 330 BC Persian Campaign Battle of the Persian Gate Achaemenid Empire Battle present-day Iran King Victory

329 BC Persian Campaign Siege of Cyropolis Sogdians Siege present-day Turkmenistan King Victory

October 329 BC Persian Campaign Battle of Jaxartes Scythians Battle present-day Uzbekistan King Victory

327 BC Persian Campaign Siege of the Sogdian Rock Sogdians Siege present-day Uzbekistan King Victory

May 327 – March 326 BC Indian Campaign Cophen Campaign Aspasians Expedition present-day Afghanistan and Pakistan King Victory

April 326 BC Indian Campaign Siege of Aornos Aśvaka Siege present-day Pakistan King Victory

May 326 BC Indian Campaign Battle of the Hydaspes Paurava Battle present-day Pakistan King Victory

November 326 – February 325 BC Indian Campaign Siege of Multan Malli Siege present-day Pakistan King Victory

 Ancient Macedonian Soldiers

Ancient Macedonian Soldiers (W)Ancient Macedonian
soldiers, arms, and armaments (from the tomb in Agios Athanasios, Thessaloniki in Greece, 4th century BC),

 
🎨 Alexander and Porus by Charles Le Brun (1673)

Alexander and Porus by Charles Le Brun (1673) (W)

Alexander and Porus by Charles Le Brun, painted 1673.

(W) Charles Le Brun (24 February 1619 – 12 February 1690) was a French painter, art theorist, interior decorator and a director of several art schools of his time. As court painter to Louis XIV, who declared him "the greatest French artist of all time", he was a dominant figure in 17th-century French art and much influenced by Nicolas Poussin.

 
Macedonian Empire (336–306 BCE)

Macedonian Empire (336–306 BCE) (W)

Portrait Title Name Birth Family relations Reign Death Notes
Argead dynasty (336–306 BCE)
Alexander III of Macedon.jpg King Alexander the Great 356 BCE Son of Philip II of Macedonia 336–323 BCE 13 June 323 BCE King of Macedonia from 336 BCE as Alexander III
Macedonia, dinastia degli antigonidi, tetradracma di filippo III, 323-316 ac ca.JPG King Philip III c. 359 BCE Son of Philip II of Macedonia June 323– 317 BCE 317 BCE Killed by Olympias
Alexandros IV Aigos Budge.png King Alexander IV Sept. 323 BCE Son of Alexander III Sept. 323–309 BCE 309 BCE King of Macedonia as Alexander IV until 309 BC. Killed by Cassander son of Antipater
Regent Perdiccas ? June 323–321 BCE 321 BCE Regent for Alexander IV & Philip III, Prince of Orestis
Regent Antipater 398 BCE Son of Iollas 321–319 BCE 319 BCE Regent for Alexander IV & Philip III
Regent Polyperchon 394 BCE Son of Simmias 319–316 BCE 303 BCE Regent for Alexander IV & Philip III. Exercised no actual power in Persia.
Kassander316BC.jpg Regent Cassander c. 350 Son of Antipater 316–309 BCE 297 BCE Regent for and murderer of Alexander IV. Exercised no actual power in Persia.

Seleucid Empire (31

  


İdea Yayınevi Site Haritası | İdea Yayınevi Tüm Yayınlar
© Aziz Yardımlı 2018-2019 | aziz@ideayayinevi.com