İmparatorluklar,
Krallıklar,
Cumhuriyetler

idea yayınevi site haritası 
 


Napoleon’dan Sonra

Fransa 19’uncu yüzyıl boyunca Napoleon’un İmparatorluğunun yıkılmasından sonra kararlı bir politik yapılanma içine giremedi. Toplum 1900’e dek birbiri ile çatışan Kraliyetçiler, Cumhuriyetçiler ve Bonapartistler arasında bölünmüş olarak kaldı ve monarşi, cumhuriyet ve imparatorluk biçimleri arasında birçok keskin dönüş yer aldı. 

1789 Devriminin ardından Bourbon monarşisi devrilmiş ve 1792’de Birinci Cumhuriyet kurulmuştu. Ama yeni Cumhuriyet kısa bir süre sonra 1799’da Napoleon Bonaparte tarafından devrildi. Napoleon’un İmparatorluğu 1815’te sonlandı. 

 

Napoleon dönemi ve monarşinin restorasyonu
XVI. Louis’nin kamu önünde giyotin ile öldürülmesinden 11 yıl sonra, 1804’te Napolen Bonaparte Fransa’nın İmparatoru olarak taç giydi. Birinci Cumhuriyet sırasında bir dizi askeri utku kazanan Napoleon bir darbe ile Direktuarı devirdikten sonra 1802’de yaşam boyu konsül olarak seçildi, ve iki yıl sonra İmparator oldu. 1815’te Napoleon’un tahttan indirilmesinden ve sürgüne gönderilmesinden sonra, XVI. Louis’nin yeğeni olan XVIII’üncü Louis’nin egemenliği altında monarşi yeniden kuruldu. Bourbon ailesinin Fransa’yı yönetimi 1830’da Temmuz Devrimi ile sona erdi ve X. Charles Fransa’nın yeni egemeni oldu.

 

İkinci Cumhuriyet 1848-1852
1848 Devriminin Kral Louis-Philippe’in tahttan indirilmesi ile sonuçlanmasından sonra sonra İkinci Fransız Cumhuriyeti kuruldu. O yıl Louis-Napoleon anayasal Fransız Cumhuriyetinin başkanlığına seçildi. Ülkenin yasama meclisi üzerinde güç kazanmak için, Louis-Napoleon 1851’de bir darbe düzenledi ve meclisin gücünü azaltan yeni bir anayasa çıkarıldı. Louis-Napoleon’un 1852’de İmparator yapılması ile ülke İkinci İmparatorluk dönemine girdi.

 

İkinci İmparatorluk 1852-1870
III. Napoleon’un Fransa’nın İkinci İmparatorluğu sırasındaki yönetiminin başlangıçta baskıcı olmasına karşın, 1860’larda aşamalı olarak toplanma özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi liberal reformlar getirildi. Ama bu özgürlükler Fransız halkının politik hoşnutsuzluğunu anlatmasına ve imparatorluğa karşı kitle gösterilerine yol açtı. 1870’te yarı-parlamenter bir hükümeti kabul eden yeni bir anayasanın kabul edilmesine karşın, o yıl Fransa’nın Fransız-Prusya savaşında yenilmesi Paris’te yaygın ayaklanmalara neden oldu. Sonuçta imparatorluk hükümeti çöktü ve III. Napoleon tahttan indirildi.

 

Üçüncü Cumhuriyet 1870-1940
Fransa’nın Üçüncü Cumhuriyetinin 1870’te III. Napoleon’un düşüşü ile başlamasına karşın, Cumhuriyet 1875’e dek resmilik kazanmadı. O yıl anayasada yapılan Wallon düzeltmesi ile Fransa bir “Cumhuriyet” oldu.  Ayrıca Cumhuriyetin başkanının Ulusal Meclisteki oyların salt çoğunluğu tarafından seçilmesi kabul edildi Üçüncü Cumhuriyet Fransa 1940’ta Naziler tarafından işgal edilinceye dek devrilmeden kaldı.

 

İdea Yayınevi Site Haritası | İdea Yayınevi Tüm Yayınlar
© Aziz Yardımlı 2017 | aziz@ideayayınevi.com