Fransız Devrimi Ana Evreler

1815'de Waterloo'da İngiliz ağır süvarisinin yanısıra Royal Scots Greys'in saldırısının başlangıcı   
 

Fransız Devriminde Ana Evreler

‘1789 Devrimi’ olarak bilinen süreç ilk evresinde 1799’a dek on yıl sürdü. Bu hiç kuşkusuz uylaşımsaldır. Devrimden sonra ilk olarak anayasal tekerklik kuruldu ve bu monarşi üç yıl daha varlığını sürdürdü. Kralın idamından sonra Cumhuriyet kuruldu ve sonraki Cumhuriyetler dikkate alındığında bu Birinci Cumhuriyet idi. 1789 Fransız Devrimi ancak 1871’de, ancak Prusya yenilgisinden sonra monarşiyi kesin olarak devirdi ve üçüncü kez Cumhuriyet kuruldu.

 

FRANSIZ DEVRİMİ: EVRELER VE TARİHLER (LINK)

Genel Katmanlar (3 Sınıftan oluşuyordu. != Dinadamları, 300 temsilci; 2) Soyluluk, 300 temsilci; 3) "Üçüncü Katman," 600 temsilci.)

Mayıs 5, 1789: Kötü hasattan ve pahalı savaşlardan sonra, XVI. Louis vergi toplayabilmek için bu eski meclisi toplantıya çağırmak zorunda kaldı.

Ulusal Meclis (1789-1791) (Üçüncü Katman "Ulusun Meclisi" olduğunu bildirdi, Haziran 17, 1789)
Haziran 29, 1789: Tenis Kortu Yemini. Ulusal Meclis bir Anayasa yazıncaya dek dağılmama kararı aldı.
Temmuz 14, 1789: Bastille bir Paris kalabalığı tarafından basıldı ve ele geçirildi.
Temmuz 19-Ağustos 3, 1789: Büyük Korku. Köylülerin soylu yurtluklarına saldırıları.
Ağustos 4, 1789: Ulusal Mecliste Soyluların feodal haklardan vazgeçişi; Jakobin Klübü kuruldu.
Ağustos 27, 1789: Meclis İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesini kabul etti.
Ekim 5-6, 1789: Kral Louis Versailles'dan Paris'teki Tuileries Sarayına getirildi.
Temmuz 12, 1790: Meclis Dinadamları İçin Yurttaşlık Yasasnı çıkardı; buna göre seçimler yapılacak ve ant içilecekti.
Haziran 20-21, 1791: Kral Avusturya'ya kaçarken Varennes'de yakalandı.
Ağustos 27, 1791: Avusturya ve Prusya Fransız Kralı için destek çağrısında bulundu ("Pillnitz Deklarasyonu").
Eylül 1791: Ulusal Meclis Anayasayı kabul etti; seçimler yapıldı.
Yasama Meclisi (Ekim 1791-Ağustos 1792) (Seçilmiş görevlilerin Anayasal Hükümeti)

Nisan 20, 1792: Fransa Avusturya ve Prusya'ya savaş açtı.
Ağustos 10, 1792: Paris kalabalığı kraliyet sarayını bastı; Komün Meclisi ele geçirdi; Yasama Meclisi devrildi; Türe Bakanı Danton binlerce kuşkulu haini temizletti.
Eylül 20, 1792: Fransız ordusu Valmy'de (Belçika) Prusya ve Avusturya kuvvetlerini durdurdu.

Ulusal Konvansiyon (Eylül 1792-1795) (Anayasayı yeniden yazmak üzere erkeklere sınırlı genel seçim ile belirlendi)

Eylül 21, 1792: Konvansiyon monarşiyi kaldırdı ve Fransa’nın bir Cumhuriyet olduğu duyurusunda bulundu.
Ekim 1792: Devrimci takvim getirildi (Eylül 22, 1792 = Yıl 1, Gün 1).
Ocak 21, 1793: Konvansiyon Kralı suçlu buldu ve idam etti.
Şubat 1793: Konvansiyon Avusturya, Prusya, İngiltere, Hollanda ve İspanya Koailisyonuna savaş açtı.
Şubat 1793: Vendee'de karşı-devrimci ayaklanma başladı.
Mart 1793: "Kamu Güvenliği Komitesi" (Robespierre) denetiminde Terör Dönemi" başladı.
Ağustos 23, 1793: Askeri hizmet zorunluğu getirildi.
Sonbahar 1793: eder denetimleri, Hıristiyanlığın kaldırılması; yönetimde reform
Nisan 4, 1794: Danton idam edildi.
Haziran 26, 1794: Avusturya'ya karşı Fransız utkusu (Fleurus, Belçika’da).
Temmuz 28, 1794: "Thermidor:" Robespierre idam edildi; terörün sonu.
Şubat 21, 1795: Kiliseler yeniden açıldı.
Ağustos 22, 1795: Direktuarı kuran yeni Anayasa kabul edildi.

Direktuar (1795-1799) (Yeni Anayasa; iki Meclis; Eskilerin Konseyi ve 500'ün Konseyi)
Ekim 5, 1795: Napoleon Direktuarı kraliyetçi kalabalığn saldırısından kurtardı.
Eylül 4, 1797: Coup d'état Direktuardan kraliyetçileri uzaklaştırdı.
Ekim 17, 1797: Fransız yenilgisi; Kuzey İtalya'da Avusturya'ya yenilen Fransa barış yaptı.
1798: İsviçre, Roma ve Napoli'nin ele geçirilmesi; Mısır'da yenilgi (1 Ağustos).
İlkbahar 1799: 2'nci Koalisyon (Avusturya, Rusya, Osmanlı İmparatorluğu ve İngiltere) Fransız Ordusunu püskürttü).
Kasım 9, 1799: Napoleon'un darbesi Direktuarı kaldırdı ve Konsüllüğü kurdu.
Konsüllük (1799-1804) (1800 Anayasasına göre yürütme gücü 3 konsülden oluşuyordu)
1801-2: Napoleon Avusturya ve İngiltere ile barış ve Papa ile Konkordat yaptı
1803: İngiltere ile savaş yeniden başladı
1804: Napoleonik Kod yayımlandı.
İmparatorluk (1804-1815) (Napoleon imparatorluk tacını kendisi taktı)
1805: 3'üncü Koaliyson (Avusturya, İngiltere ve Rusya) Fransa'ya savaş açtı,
1805-09: Fransız utkuları; Avrupa'da "cumhuriyetler" kuruldu; İspanya direndi.
1812: Napoleon Rusya'da büyük bir yenilgiye uğradı (610.000 askerden 40.000'i sağ kaldı).
1814: Avusturya, İngiltere, Prusya ve Rusya Fransa'yı yendi; Napoleon Elbe'ye gönderildi.
Mart 1815: Napoleon Fransa'ya geri döndü.
Haziran 18, 1815: İngiltere ve Prusya Napoleon'u Waterloo'da yendi; XVIII. Louis tahta çıktı.
İdea Yayınevi Site Haritası | İdea yayınevi Tüm Yayınlar
© Aziz Yardımlı 2017 | aziz@ideayayinevi.com