Dünya Tarihinde Osmanlı İmparatorluğu

CKM 2018-19 / Aziz Yardımlı


 

Dünya Tarihinde Osmanlı İmparatorluğu / Video 2018-19 / CKM B-Salonu
2018 10 18 — 1


Notlar

Ulus kavramı özsel olarak egemenlik kapsar, çünkü ulus özgürdür. Ulus etnik karakterleri tanımaz, onların üzerinde etik bir birlik yaratır. Etnik gruplar özgülüksüz ve istençsiz iken, ulus onların türlülüğünü olumsuzlar ve onları etik bir ulus duygusunda evrensel bir karaktere eğitir.

Etnik karakter ilinekseldir. Ulusal karakter tözseldir çünkü özgürlük üzerine dayanır ve henüz doğallık koşulları tarafından belirlenen insanları evrensel insan haklarının, duyunç özgürlüğünün ve yasa egemenliğinin bilincine doğru, evrensel etik karaktere doğru eğitir.

 
2018 10 18 — 2


Notlar

 

 
2018 10 18 — 3


Notlar

 

 
     
 

2018 10 11 — 1


Notlar

Modern dönem özgürlüğünde erekseldir ve böylece klasik tinin idealine katılır.

 
2018 10 11 — 2


Notlar

Herhangi bir kültürel bakış açısı tarihsel nesnelliği bozar, edimsel tarihe o tarihte bulunmayan kategoriler ile yaklaşır.

 
2018 10 11 — 3


Notlar

Homo sapiensin özsel olarak ussal olması tarihinin de özsel olarak ussal olması demektir. İstenç ile ilişki içinde, tarih ussal istencin tüm potansiyelini açındırma sürecidir.

 
 


 

 


İdea Yayınevi Site Haritası | İdea Yayınevi Tüm Yayınlar
© Aziz Yardımlı 2018-2019 | aziz@ideayayinevi.com