Noesis Felsefe Atölyesi
DÜNYA TARİHİNDE

OSMANLI İMPARATORLUĞU


 
 

Dünya Tarihinde Osmanlı İmparatorluğu 

🕑 DÜNYA TARİHİ ZAMANÇİZGİSİ (PDF)

 

 

 


🕑 OSMANLI İMPARATORLUĞU ZAMANÇİZGİSİ (PDF)

 

 

  
ÖNCÜLLER
Dilbilim (Dil Grupları)
Evrenbilim
Evrim
İnsanbilim
Kısa Notlar
Kitaplar
Oratk Dönemden Önce (BCE)
Tarih Felsefesi
Tarih Öncesi

ANADOLU
Genel Bakış
Anatolian Hypothesis & Kurgan Hypothesis
Bithynia
Frigya
Galatia
Lidya
Pontus

ARAPLAR
Abbasi Halifeliği
Arap Fetihleri
Bilim ve Kültür
Din Kavramı
Emevi Halifeliği
Eyyubiler
Fatımi Halifeliği
Hıristiyanlık
İslamın Doğuşu
Ön-İslamik Arabistan
Rashudin Halifelik
Reconquisita
Yahudilik

ASYA
 
ÇİN
Çin
Tang Hanedanı
 
Moğollar
Mughal İmparatorluğu
Timur İmparatorluğu

AVRUPA
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
Burgundy
Fransa — Tarih-öncesinden 1789’a
Germenler
HABSBURG
Habsburglar
Roma’nın Yağmalanması 1527
KATOLİK KİLİSESİ
Albigensian Haçlı Seferi 1209-1229
Haçlı Seferleri
Engizisyon
 
İtalya (ORTA ÇAĞLAR)
Keltler
Kutsal Roma İmparatorluğu
Normanlar
Orta Çağlar
 
DİN SAVAŞLARI
Otuz Yıl Savaşı 1618-1648
Westfalia Barışı 1648
 
Polonya
Prusya
Reformasyon
Roma Katolik Kilisesi
Rönesans
Rusya
Slavlar

BALKANLAR
___
Makedonya
___
___

EGE UYGARLIKLARI
Kikladik — Minoan — Mikenean

HELENİSTİK DÖNEM
Büyük İskender ve Ardılları

Büyük İskender
Ardıllar
Helenistik Krallıklar
___
___
___
___
___

HİTİTLER
Toplu Bakış

MEZOPOTAMYA
Genel Bakış
Kentler
Levant; Fenike
Sanat — Din — Bilim
Yasama

ORTA ASYA
Genel Bakış
 
Alanlar
Horasan
Tarihsel Bölgeler
Tibet İmparatorluğu
Türkik Devletler
Turkik Diller
Türkik Halklar
Türkler
 
Bulgarlar
Gazneliler
Göktürkler
Harzemşahlar
 
Hunlar
Karahanlılar (840-1212)
Kara Khitai Hanlığı (1124-1218)
Oğuz-Türkmen
Rouran, Hephthalite, Xiongnu
Schythians &tc.
Tatarlar
Türkik Kağanlık
 
OSMANLI
Osmanlı
Osmanlı Beyliği
Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu
Osmanlı İmparatorluğunun Genişlemesi
  Memlükler  
     
Osman I (?1254/5-1323/4) (1299-1323/4)
Orhan (1281-1362) (1323/4-1362)
  İznik Kuşatması 1328-1331  
I. Murad (1326-1389) (1362-1389)
  Kosova Savaşı 1389 Çandarlı Ailesi
I. Bayezid (1360-1403) (1389-1402)
  Niğbolu Savaşı 1396 Süleyman Çelebi
Ottoman Interregnum (1402-1413)
I. Mehmed (1379-1421) (1413-1421)
II. Murad (1403-1451) (1421-1444; 1446-1451)
  Crusade of Varna 1443-44 John Hunyadi (1406-1456)
II. Mehmed (Fatih) (1432-1481) (1444-46) (1451-81)
II. Bayezid (1447-1512) (1481-1512)
  Kemal Reis (1451-1511) Osmanlı-Venedik Savaşı 1499-1503
I. Selim (1470-1520) (1512-1520)
Kanuni Sultan Süleyman (1494-1566) (1520-1566)
  Mohaç Savaşı 1526 Viyana Kuşatması 1529
II. Selim (1524-1574) (1566-1574)
  Lepanto/İnebahtı Savaşı 1571  
III. Murad (1546-1595) (1574-1595)
Avusturya-Osmanlı Savaşı 1593-1606 (Uzun Savaş)
Zitvatorok Antlaşması 1606
  Lala Mustafa Paşa (1500-1580)
III. Mehmed (1566-1603) (1595-1603)
I. Ahmed (1590-1617) (1603-1617)
Mustafa I (1591-1639) (1617-1618; 1622-1623)
Osman II (1604-1622) (1618-1622)
Mustafa I (1591-1639) (1617-1618; 1622-1623)
Murad IV (1612-1640) (1623-1640)
Ibrahim (1615-1648) (1640-1648)
IV. Mehmed (1642-1693) (1648-1687)
Köprülüler 1656-1683/1703
Büyük Osmanlı Savaşı 1683-1699
Buda Kuşatmaları 1541; 1684; 1686
John III Sobieski
Karlofça Antlaşması 1699
Kutsal Liga 1684
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Mohaç Savaşı 1687
Prince Eugene of Savoy 1663-1736
Sarı Süleyman Paşa ?-1687
   
II. Süleyman (1642-1691) (1687-1691)
   
II. Ahmed (1643/2-1695) (1691-1695)
  Karlofça Antlaşması 1699
II. Mustafa (1664-1703) (1695-1703)
  Viyana Kuşatması 1683
Viyana Savaşı 1683
Zenta Savaşı 1697
III. Ahmed (1673-1736) (1703-1730)
  Avusturya-Osmanlı Savaşı 1716-1718  
I. Mahmud (1696-1754) (1730-1754)
  Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı 1735-39 Ottoman-Persian War 1743-1746
III. Osman (1699-1757) (1754-1757)
III. Mustafa (1717-1774) (1757-1774)
  Avusturya-Osmanlı Savaşı 1716-1718  
Abdul Hamid I (1725-1789) (1774-1789)
  Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)  
III. Selim (1761-1808) (1789-1807)
IV. Mustafa (1779-1808) (1807-1808)
II. Mahmud (1785-1839) (1808-1839)
  Hünkâr İskelesi Antlaşması (1833) Baltalimanı Antlaşması (1838)
  Mustafa Reşit Paşa (1800-1858)  
I. Abdülmecid (1823-1861) (1839-1861)
  Kırım Savaşı (1853-56)  
  Paris Kongresi (1856) Paris Antlaşması (1856)
Abdülaziz (1830-1876) (1861-1876)
Abdul Hamid II (1842-1918) (1876-1908)
Mehmed V (1844-1918) (1909-1918)
Mehmed VI (1861-1926) (1918-1922)
 
OSMANLI DEVRİMİ
Agah Efendi Ali Suavi  
Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895) Mehmed Emin Âli Pasha (1815-1871) Mithat Paşa
Mustafa Reşit Paşa (1800-1858)    
İbrahim Şinasi Namık Kemal  
Tanzimat     Ziya Paşa
 
KURUMLAR
Devşirme Enderun Enderun Okulu
Şeyhülislam    
 
Hanedanlık   Kapitulasyonlar   Osmanlı Ordusu   Sipahi   Tımar   Yeniçeriler   Zeamet  
🗺 Harita   📜 Sultanlar   🕑 Zamançizgisi  
Doğuş (1299-1453) Dönüşüm (1566-1703)
 
Osmanlı İmparatorluğunun katıldığı savaşlar
Osmanlı İmparatorluğunun Antlaşmaları
Osmanlı Deniz Kuvvetleri
 
OSMANLI AVRUPASI
     
     

PERSLER
Buyid Hanedanı
İranlılar
Parthia İmparatorluğu
Pers İmparatorluğu
ROMA
 
Roma
Krallık
   
CUMHURİYET
Bithynia
Helen-Roma Savaşları
Julius Sezar
Kartaca
Makedonya Savaşları
Numidia
Pontus
Pyrrhus
Yunanistan Savaşları
 
İMPARATORLUK
Barbar Göçleri ve Roma İmparatorluğu Dinsel Bölünme
Doğu Roma  
Konstantinopolis Konstantin ve Hıristiyanlık
Justinian ve “Justinian Yasaları” Komnenus Ailesi
Julian  
Konstantinopolis’te Germanik İmparatorluk Byzantion ve Bizans
   
Roma İmparatorluğunda Bilim Roma’da Din
Roma Ailesi Roma Anayasası
Roma Ekonomisi Roma Toplumu
Roma Yasası  
Roma-Çin İlişkileri  
   
🗺 Roma — Harita 💣 Savaşan Roma
   
SELÇUKLU
 
Büyük Selçuklu İmparatorluğu
Anadolu Selçuklu Sultanlığı
Anadolu Beylikleri  
Gazneliler Oğuzlar, Türkmeler
Karahanlılar  
         


SİTE İÇİ ARAMA       
 


İdea Yayınevi Site Haritası | İdea Yayınevi Tüm Yayınlar
© Aziz Yardımlı 2019-2020 | aziz@ideayayınevi.com